Trénink aikido - dýchání
Napsal uživatel Ludvík M.   
Pondělí, 17 Listopad 2008 08:01
Dýchání  v aikido / fotodokumentace bude doplněna později – viz poznámka na konci/

Správné dýchání je základem života, jeden z nezbytných atributů přijmu energie pro člověka a jeho pohybové aktivity Z pohledu harmonizace pohybů, všech činností i aktivit člověka, jeho dobrého  a pevného zdraví je nezbytné se zabývat i učit správnému dýchání. Téměř všechny discipliny týkající se studiem člověka a kvality jeho života se tomu věnují, těmito  problémy se podrobně zabývají a tyto věci jsou i rozsáhle vědecky zkoumány. Nejinak je tomu i v systému aikido.

Rozvoj dechových cvičení probíhá v každé lekci aikido. Jsou nedílnou součástí tohoto bojového umění, protože se zde jedná o přípravu organismu pro nastávající cvičení – techniky aikido a často vnější forma při dechových pohybech je totožná s některými, byť dílčími pohyby, ze kterých se skládá mozaika pohybových prvků jednotlivých technik. Základem je  mírný stoj rozkročný, špičky mírně zevnitř.  Postoj je pevný, přitom ale uvolněný, zvláště od pasu dolů, horní část těla bez hnutí. Páteř je přitom vždy zpříma, oči mohou být zavřené či přivřené  / zakořenění do země/. Při tomto cvičení bychom si automaticky měli uvědomovat celou řadu aspektů, které automaticky cvičením aplikujeme a posléze i prožíváme v tréninku při nácviku a procvičování technik.

1) Dechová vlna

Vždy bychom se měli snažit o přirozené dýchání, které je každému jedinci vlastní. Klidný vdech se provádí s vizualizací do hara[1], následuje klidný, poněkud prodloužený výdech. To znamená, že se snažíme o tzv. „brániční dýchání“.

Dýchání probíhá v dechových vlnách: „Rozvíjí se tedy mimo dolní části hrudníku jeho horní a střední část v pořadí od shora dolů podle velikosti inspirace. Vzniká tzv. „inspirační vlna“. Při exspiraci pak aktivita inspiračních svalů ustává směrem zdola nahoru. Čím hlubší byla předchozí inspirace, tím větší aktivita dolních skupin interkostálních svalů přetrvává. Postupně se vrací jako „výdechová vlna“ (Máček, Máčková, 1997).

„Vedle vždy přítomné účasti bránice se také aktivně účastní interkostální svaly směrem od shora dolů a to podle hloubky inspirace“(Máček, Máčková, 1997).   

2) Dýchací svaly

„Při prohloubeném dýchání se na výdechu spoluúčastní i výdechové svaly. Jsou to mezižeberní vnitřní svaly (m. intercastales interni), které sklánějí žebra dolů. Jako pomocné výdechové jsou označovány svaly šikmé, přímý a příčný břišní, pilovitý a čtyřhranný bederní (m. obliqui externi, interni, m. recti a transversi abdominis, m. serratus anterior, quadratus lumborum). Tyto svaly stahují při výdechu žebra dolů a komprimují obsah dutiny břišní. Jejich účast je významná i při dalších funkcích jako regulaci výdechu při řeči, kašli a při použití břišního lisu“(Máček, Máčková, 1997).

V některých případech může nastat únava dýchacích svalů. Je to v případě, když se snažíme dech ve velké míře ovlivňovat a regulovat. Tyto všechny nepříznivé vlivy se snažíme odbourat neustálým cvičením. „Při prohloubeném dýchání i při dušnosti se může po určité době objevit únava dechových svalů. Tato únava se projevuje povrchním dýcháním a zvýšenou frekvencí“ Máček, Máčková, 1997).

„Únavu zjistíme ze snížené kontraktilní síly bránice při pohmatu břišní stěny. Při klidovém dýchání v poloze na zádech cítíme vyklenování břišní stěny způsobené přesunem útrob směrem dolů, stoupá nitrobřišní tlakové pohyby hrudní stěny jsou v této poloze omezené“ (Máček, Máčková, 1997). 

3) některé atributy“ dýchání“

Sledovat se přitom mají dvě okolnosti:

1. Vědomé přijímání vitální energie (ki) ze vzduchu, čímž dochází k výměně energií mezi člověkem a vesmírem.

2. Centralizace ki do spodního „tandenu“. [2]

Každým vdechem je zde energie vedena a shromažďována, každým výdechem je vedena v klidu nozdrami ven, avšak v akci do části těla, která je pro převod energie rozhodující, tj. do hrotů prstů a ven, do tegatana a ven atd.“(Fojtík, 1993).

„S dýcháním souvisí ki no nogare (proud ducha). M.Ueshiba říká, že proud ducha je mentální aktivita“ (Fojtík, 1993).

Po nádechu následuje krátké zadržení dechu, které aktivuje organismus. Naopak po výdechu následuje krátké zadržení dechu, které relaxuje organismus. Je to tedy průběh neustálého střídání napětí a uvolnění. Nádech je rychlý, výdech je asi 3 – 5 x pomalejší a snažíme se ho co nejvíce prodlužovat.

Podobně jako v ostatních bojových uměních se i v aikido se konečná fáze akce-techniky-provádí zásadně s výdechem. „Je to možné provést buď na jeden výdech (např. Shihonage proti úchopu zápěstí od počátku do konce) nebo během jedné techniky je možné např. dvakrát vdechnout a dvakrát vydechnout tak, že při klesání paží se provádí výdech, při zvedání paží obránce vdech. Volba z těchto dvou možností závisí na zdatnosti a technické dovednosti každého cvičence, i na tom, která možnost je pro něho přirozenější“ (Fojtík, 1990).

„Po delším výcviku, podmiňujícím správnou úroveň relaxace a existenci síly, začnou cvičenci pociťovat ve svém těle proud ki (dynamická část rozcvičení)“(Fojtík, 1993).

4) Dechová cvičení [3]

-          Jang note kokjú

Mírný stoj rozkročný, při nádechu obě paže jdou z připažení přes předpažení do vzpažení, krátké zadržení dechu, výdech ze vzpažení přes upažení (dlaně směřují vně) do připažení (výchozí pozice), dlaně směřují dolů, prsty se dotýkáme středu stehen, krátké zadržení dechu. Po celou dobu výdechu jsou zápěstí v pozici Ikkyo undó/ mirná flexe zápěstí/ .

Toto cvičení rozvíjí energii jang (energie muže), protože při výdechu energie směřuje ze shora dolů, která vychází z vitálního energetického bodu dlaně Lao-kung. 

-          Jin note kokjú

Mírný stoj rozkročný, nádech začíná u oblasti břicha, kde jsou ruce v mírné flexi dlaněmi k břichu / ruce tvoří trojúhelník/,pohyb pokračuje přes předpažení do vzpažení dlaněmi dovnitř, krátké zadržení dechu, paže pokračují do upažení, pak z této pozice s pomalým výdechem do výchozí pozice / spodní tanden – břicho/, kde po dokonalém výdechu začiná  nový cyklus dechu.

Toto cvičení rozvíjí energii jin (energie ženy), protože při výdechu energie směřuje ze zdola nahoru rovněž z vitálního energetického bodu Lao-kung[4].

-          Ki musubi note kokjú [5]

Mírný stoj rozkročný, nádech začíná v oblasti břicha, pohyb rukou začíná v mírné flexi rukou, hřbety dlaní k sobě do vzpažení, zde se zápěstí otočí dlaněmi vzhůru a poté předpažením skrčmo vzpažíme (tělo se nachází v krátkém zadržení dechu), výdech přes předpažení skrčmo - dlaněmi postupnou rotaci k sobě do oblasti srdce a postupně k dolnímu tandenu, dlaně dolů až k bokům, kde jsou zápěstí v pozici Ikkyo undó.

Nádech upažením dlaněmi vzhůru, postupně až do vzpažení, výdech přes předpažení skrčmo, dlaněmi k tělu až do výchozí pozice u obou boků.  

Toto cvičení z hlediska úrovní, rozvíjí energii pro čtyři základní techniky aikido (Ikkyo, Kotegaeši, Iriminage, Šihonage).

U tohoto cvičení jsou známé i jiné a mírně odlišné formy, lišící se především jiným rytmem a průběhem fází nádechu a výdechu vzhledem k poloze paží.

-           Suno kokjú [6]

Mírný stoj rozkročný, obě paže z připažení s nádechem předpažit, krátké zadržení dechu, s výdechem opět připažit zpět do výchozí pozice, zadržení dechu. Zápěstí uvolněná jako bychom hladili válec vody (při nádechu hřbety a při výdechu dlaněmi rukou).

 

5) Jiné formy dechových cvičení

-          Jin note kokjú – druhá forma

Mírný stoj rozkročný, nádech začíná v oblasti břicha, kde jsou ruce v plantární flexi dlaněmi k břichu, upažit a následně do vzpažení, dlaně směřují vpřed, ve vzpažení je krátké zadržení dechu. Výdech pokračuje ze vzpažení přes předpažení s dlaněmi směřujícími vpřed zpět do výchozí pozice, zadržení dechu.

-          Gaeši kokjú

Mírný stoj rozkročný, nádech začíná v dolní oblasti břicha, kde jsou ruce v mírné flexi dlaněmi k břichu, pohyb rukou jde do upažení poníž – dlaněmi k sobě, krátké zadržení dechu. Výdech následuje z upažení poníž zpět do výchozí pozice, zadržení dechu.

Při průběhu pohybu pažemi v nádechové fázi dechu jsou dlaně otočeny vzhůru a při výdechu dolů. Celé dechové cvičení procvičuje celou řadu pohybů na principu „gaeši“.

 

Poznámka:      omlouváme se čtenářům, vzhledem k výstavbě našich stránek, budou fotky
                         dodány později, děkujeme za pochopení

 [1] Oblast břicha pod pupkem cca 2-3 prsty dole /ztotožněná  často s místem těžiště těla/

[2] Místo, které se nachází 5 cm pod pupkem (těžiště těla).

[3]) Michalov, osobní poznámky ze stáží sensei M:Ikedy z let 1996- 1999

[4]  Místo uprostřed dlaně

[5] Michalov, osobní poznámky ze stáží sensei M:Ikedy z let 1996- 1999

[6] Michalov, osobní poznámky ze stáží sensei M:Ikedy z let 1996- 1999.

Aktualizováno Pátek, 21 Listopad 2008 22:37
 
 

Kalendář událostí

« < Únor 2016 > »
P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
« < Březen 2016 > »
P Ú S Č P S N
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3